Skip to content
Speech

Hotuba Wakati wa Chakula Cha Hisani Kilichoandaliwa kwa ajili ya Kuchangisha Fedha za Ukarabati wa Majengo, Vifaa na Huduma Nyinginezo

  • Share

"Umuhimu wa elimu kwa watu wetu ni jambo lililo dhahiri. Elimu imefananishwa na ufunguo wa maisha ya binadamu. Ni imani yangu kwamba elimu ni muhimu katika malsha ni ukweli ambao hauhitaji kusisitizwa mbele ya wageni waliohudhuria hapa jioni ya leo." - Dr. Salim, May 3, 2002

CHAKULA-CHA-HISANI-KWA-AJILI-YA-KUCHANGIA-FEDHA-ZA-UKARABATI-WA-MAJENGO-VIFAA-NA-HUDUMA-NYINGINEZO.pdf

Hotuba Wakati wa Chakula Cha Hisani Kilichoandaliwa kwa ajili ya Kuchangisha Fedha za Ukarabati wa Majengo, Vifaa na Huduma Nyinginezo

CHAKULA-CHA-HISANI-KWA-AJILI-YA-KUCHANGIA-FEDHA-ZA-UKARABATI-WA-MAJENGO-VIFAA-NA-HUDUMA-NYINGINEZO.pdf
3 MB
Go to external page: Download